A tesztelésre és az esetleges javításokra cégünk garanciát vállal. Az általunk végzett tesztelések az informatikai rendszer működésében semmiféle negatív hatást nem váltanak ki, csak annak biztonságát ellenőrzik, növelik!

A tesztelés tényét, az esetleges biztonsági rés(eke)t, valamint a weboldallal vagy tulajdonosával, üzemeltetőjével kapcsolatos mindennemű információt, ami birtokunkba kerül etikusan, tisztességesen, törvényesen, bizalmasan, és a legnagyobb diszkrécióval kezelünk!

A tudomásunkra jutott adatokat megfelelő biztonsági intézkedések mellett egy példányban tároljuk különleges titkosítási eljárással lekódolt formában (a mai ismeretekkel nem fejthető vissza) a szerződés teljesítéséig. A megbízás teljesítése után azok egy munkanapon belül végleges megsemmisítésre kerülnek (nem lehet őket újra visszaállítani). Az adatok védelme és a jogtalan hozzáférés elkerülése érdekében, az azokhoz való hozzáférést csakis az Önnel kapcsolatot felvett munkatársunknak engedélyezzük. A tárolt adatokat más célra nem használjuk fel, harmadik fél felé csak törvényi, vagy bírósági felhatalmazásra adjuk ki.

Cégünk számára kiemelt fontosságú az ügyfeleink által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, információs önrendelkezési jogának biztosítása. Elkötelezettek vagyunk megbízóink személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve hozzájárul a biztonságos internetezési lehetőségek megteremtéséhez. Ügyfeleink személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeljük, gondoskodunk azok biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

Jelen Szabályzatban kinyilvánítjuk azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos politikánkat és mindennapos gyakorlatunkat, illetve hogyan biztosítjuk a személyes adatok megőrzését és védelmét.

A Szabályzat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
- Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
- Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
- Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény;
- A papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló 13/2005. (X. 27.) IHM rendelet;
- A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet;
- A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény;
- A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet;
- A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet;
- Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
- A nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási kötelezettségre, az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeire, a hálózatok és a szolgáltatások biztonságára és integritására, a forgalmi és számlázási adatok kezelésére, valamint az azonosítókijelzésre és hívásátirányításra vonatkozó szabályokról szóló 4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet;
- A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre;
- Az Online Privacy Alliance ajánlásai: http://www.privacyalliance.org/;